top of page

4月24日週五

|

Zoom

《拉闊學習》表達藝術網上學習工作坊

報名已截止
查看其他活動
《拉闊學習》表達藝術網上學習工作坊
《拉闊學習》表達藝術網上學習工作坊

時間及地點

2020年4月24日 上午10:30

Zoom

內容

各位家長,停課咁耐,辛苦嗎?攰嗎?煩惱嗎? 

我地一班表達藝術治療師想幫輕各位家長,亦想教教小朋友如何自理自處,與家長、小朋友一齊網上學習。

費用全免!!! 

名額有限!!! 

詳情 

對象:6-8歲孩子及家長 

主題:自理、自處 

名額:每個時段只限6對親子

日期:

SEN專場——4月24日(五)|上午10:30-11:30

SEN專場——5月1日(五)|下午2:30-3:30

4月24日(五)|下午2:30-3:30

4月30日(四)|下午2:30-3:30

時間:60分鐘 (包括40分鐘親子藝術創作、20分鐘家長Q and A時間)

導師:表達藝術治療師 (IDEC®) 

費用:全免

網上報名:https://bit.ly/2K9oTa7 

*為配合不同孩子需要,我們特設SEN專場,敬請留意日期及時段 

備註:

- 親子均毋須任何藝術創作經驗

- 材料會選用家中有的物品,如家長成功報名,我們將會聯絡所需物料

- 如人數太多,會以Google form遞交時間為準,先到先得

- 如成功報名,會以電郵/Whatsapp 通知確定成功報名 

- 如未能成功報名,恕未能一一回覆

查詢:info@imbrace-artraining.com

Share This Event

bottom of page