top of page

活動/工作坊

 • 在藝術中呼吸 ——「修.展」
  在藝術中呼吸 ——「修.展」
  2月09日週二
  2021年2月09日 下午7:30 – 下午9:00
  12 Ng Fong St, 12 Ng Fong St, San Po Kong, Hong Kong
  2021年2月09日 下午7:30 – 下午9:00
  12 Ng Fong St, 12 Ng Fong St, San Po Kong, Hong Kong
  分享
 • 《拉闊學習》表達藝術網上學習工作坊
  《拉闊學習》表達藝術網上學習工作坊
  4月24日週五
  2020年4月24日 上午10:30
  Zoom
  2020年4月24日 上午10:30
  Zoom
  分享
 • 表達藝術迎新春
  表達藝術迎新春
  1月19日週日
  2020年1月19日 下午12:00
  Ma On Shan, Ma On Shan, Hong Kong
  2020年1月19日 下午12:00
  Ma On Shan, Ma On Shan, Hong Kong
  分享
 • 表達藝術聖誕Fun紛樂
  表達藝術聖誕Fun紛樂
  12月23日週一
  2019年12月23日 上午10:00 – 下午5:00
  Ma On Shan, Ma On Shan, Hong Kong
  2019年12月23日 上午10:00 – 下午5:00
  Ma On Shan, Ma On Shan, Hong Kong
  分享
 • 玩樂玩學:親子表達藝術初體驗
  玩樂玩學:親子表達藝術初體驗
  11月03日週日
  2019年11月03日 下午3:00 – 下午5:15
  Artify Studio, 頌安商場130號
  2019年11月03日 下午3:00 – 下午5:15
  Artify Studio, 頌安商場130號
  分享
 • 長洲市集
  長洲市集
  8月10日週六
  2019年8月10日 上午11:00 – 2019年8月11日 下午6:00
  4 Tung Wan Rd, 4 Tung Wan Rd, Cheung Chau, Hong Kong
  2019年8月10日 上午11:00 – 2019年8月11日 下午6:00
  4 Tung Wan Rd, 4 Tung Wan Rd, Cheung Chau, Hong Kong
  大理石浮繪畫框、氣球、藍曬明信片、彩色墨水明信片親身手作體驗!
  分享
 • 長洲市集
  長洲市集
  7月20日週六
  2019年7月20日 上午11:00 – 2019年7月21日 下午6:00
  4 Tung Wan Rd, 4 Tung Wan Rd, Cheung Chau, Hong Kong
  2019年7月20日 上午11:00 – 2019年7月21日 下午6:00
  4 Tung Wan Rd, 4 Tung Wan Rd, Cheung Chau, Hong Kong
  表達藝術 X 大理石親身體驗
  分享
bottom of page