• Imbrace Artraining Center

都市人也要放輕鬆哦!

//home offce? 照顧孩子? 都要抖啖氣嫁! // //專為大人而設的心靈加油時間 //


注意要點 .準備一個舒服、不被打擾的空間 .打開感官,感受當下 .運用想象力,與事物連結遊玩 .留下滿足感,回歸身心靈

冇奬問答遊戲 邊個方式你地最喜歡? (1) 觀察、(2) 觸摸、(3) 呼吸、(4) 哼歌、(5) 奏樂器

------------------------- 想知表達藝術點樣療癒就與我們預約吧!! https://bit.ly/2Ub3KAL ------------------------- #EXA教室 #讓音符滋養心靈 #照顧我們的內心小孩 #和植物一起呼吸 #防疫在家中放鬆 #表達藝術治療 #ImbraceArtrainingCenter #樸思藝術成長中心